7 Cách Ứng Dụng Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Hiệu Quả Cao

Mở đầu Để quản lý & thiết lập quy trình dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều bước, từ phân công nhiệm vụ đến theo dõi tiến độ làm việc. Việc này tốn nhiều thời gian, trong quá trình triển khai có thể gặp nhiều vấn đề như chăm sóc chồng chéo,… Continue reading 7 Cách Ứng Dụng Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Hiệu Quả Cao

7 Best Practices To Automate Your Customer Service

Introduction In the past, managing workflows involved a series of manual steps, from assigning tasks to tracking progress. It was time-consuming, prone to errors, and often led to overlapping support and confusion. Today, workflow automation becomes common in the world of business. It empowers businesses to streamline operations, boost productivity, and provide personalized support to… Continue reading 7 Best Practices To Automate Your Customer Service

Cách Quản Lý Dữ Liệu Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

🤔 Có khi nào trong quá trình hỗ trợ khách hàng, bạn hoặc nhân viên khác phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như email cũ, tài liệu công ty hay thư mục chung? 🤔 Khi bạn chưa tìm thấy thông tin cần thiết, có phải bạn sẽ hỏi đồng nghiệp, mặc dù có… Continue reading Cách Quản Lý Dữ Liệu Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

How To Manage Your Data Effectively

🤔 Have you or your team members had to search for information from many sources such as old emails, company documents, or shared folders? 🤔 When you can’t find the necessary information, do you ask for help or send messages to your colleagues, even if it interrupts their workflow? 🤔 And do new employees spend a lot of… Continue reading How To Manage Your Data Effectively

Cập Nhật 1.0.1 – Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng & Trải Nghiệm Mượt Mà

Hi mọi người 👋 Chative phiên bản 1.0 đã chính thức ra mắt được hơn 2 tuần. Team vô cùng trân trọng những feedback và phản hồi của quý doanh nghiệp để cải thiện nhiều hơn. Bản cập nhật 1.0.1 này thể hiện tinh thần của team luôn lắng nghe và không ngừng cải tiến,… Continue reading Cập Nhật 1.0.1 – Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng & Trải Nghiệm Mượt Mà

Release 1.0.1 – Overall In-app Enhancements

Have a good day, Chative users! We’re thrilled to bring you Chative 1.0.1, a maintenance update for various enhancements. Your feedback and contributions have been invaluable in helping us create an even stronger and more reliable app. This release is all about improving your user experience and ensuring seamless functionality. Improvement Get The Contact IDs… Continue reading Release 1.0.1 – Overall In-app Enhancements

Tự Hào Giới Thiệu Bạn Chative.IO 1.0 – Tích Hợp ChatGPT

Ý chính: Team cho ra 4 tính năng mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng của Chative: Knowledge Base giải quyết vấn đề dữ liệu phân mảnh kìm hãm sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Smart Workflow tạo ra luồng làm việc mượt mà kết hợp tự động hóa, nhân viên AI… Continue reading Tự Hào Giới Thiệu Bạn Chative.IO 1.0 – Tích Hợp ChatGPT

We Are Proud To Present Chative.IO 1.0 – ChatGPT Is Here

TL;DR Four core features were released, marking a significant step on our roadmap: Knowledge Base helps to solve the pain point of scattered data that hinders the long-term growth of businesses. Smart Workflow automates your operation by enabling the smooth collaboration of automation, AI agents, and humans. You can integrate Chative.IO with your existing software… Continue reading We Are Proud To Present Chative.IO 1.0 – ChatGPT Is Here

Dễ Dàng Đồng bộ Hoá Và Mở Rộng Thông Qua API & Webhook

Là một phần mềm live chat và quản lý tin nhắn đa kênh, Chative.IO rất mong muốn giải quyết vấn đề phân mảnh dữ liệu, giúp rất nhiều doanh nghiệp tăng doanh số và cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng. Team hiểu được khó khăn của khi doanh nghiệp phải sử dụng rất… Continue reading Dễ Dàng Đồng bộ Hoá Và Mở Rộng Thông Qua API & Webhook

Seamless Connectivity & Expansion Through Chative.IO API & Webhook

As a live chat and Omni-channel message management software, Chative.IO has excellently resolved the issue of data fragmentation, helping many businesses increase sales and improve customer care processes. Consequently, Chative.IO understands the difficulties businesses face when using multiple software solutions to support customer management, order management, chat software, loyalty systems, and more. The data of… Continue reading Seamless Connectivity & Expansion Through Chative.IO API & Webhook