Many Visitors But No Sales? Read this

We all want customers to checkout quickly and drive more sales. But the harsh reality is up to 69% abandon their carts during checkout. There are many reasons for these abandonments – changing intent, price concerns, delivery uncertainty. One key area we can directly improve is simplifying the checkout experience itself. The checkout flow is… Continue reading Many Visitors But No Sales? Read this

Release 1.2.1: Boost Customer Support Speed in 2 Easy Steps

Do wait times frustrate your customers and slow down your support team? Fear not! Let’s say hello to a more streamlined and efficient support experience. We add two powerful workflow automation to help you increase response speed and improve customer satisfaction. How can it help? Increased customer satisfaction: Reducing wait times helps to improve customer… Continue reading Release 1.2.1: Boost Customer Support Speed in 2 Easy Steps

5 Bí Kíp Xây Dựng Trang Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Ấn Tượng

Khi thảo luận về cách tăng cường trải nghiệm của khách hàng và tăng tỷ lệ chuyển đổi, người ta thường nhắc đến trải nghiệm ở trang thanh toán. Tuy nhiên, bạn không nên bỏ qua sức hút của một trang sản phẩm có giao diện bắt mắt, ấn tượng. Trang sản phẩm chính là… Continue reading 5 Bí Kíp Xây Dựng Trang Sản Phẩm Thương Mại Điện Tử Ấn Tượng

Top 5 Tips for an Exceptional E-commerce Product Page

In online selling, the product page is your silent salesperson, tirelessly working to convert curious visitors into delighted customers. While the spotlight often shines on the checkout page when discussing ways to enhance the customer experience and boost conversion rates, let’s not underestimate the power of a well-crafted product page. Why Your Product Page Holds… Continue reading Top 5 Tips for an Exceptional E-commerce Product Page

Cập nhật 1.2: Tích Hợp Shopify

Chào mọi người, Chative rất vui mừng khi cho ra mắt tính năng tích hợp với Shopify hoàn toàn mới, giúp bạn quản lý đơn hàng dễ dàng hơn và có thể tiếp cận trao đổi với khách hàng nhanh chóng hơn mà không cần phải mở quá nhiều cửa sổ làm việc. Bạn đã… Continue reading Cập nhật 1.2: Tích Hợp Shopify

Release 1.2:  Shopify Integration

Hey Shopify merchants! We’re thrilled to announce our slick new Shopify integration that lets you manage orders and chat with customers right from your Chative inbox – no switching between apps required. Ready to elevate customer service and captivate shoppers? Say hello to Chative’s Shopify chat in just a few clicks! Why It Matters Quickly… Continue reading Release 1.2:  Shopify Integration

Cập Nhật 1.1.1: Hướng Dẫn Kết Nối WhatsApp và Hé Lộ Shopify

Chúng mình rất phấn khích chia sẻ những cập nhật mới nhất đến từ Chative. Phiên bản này tập trung vào việc cải thiện và nâng cấp tính ổn định của các tính năng quan trọng – Dữ liệu công ty, Cài đặt, Quản lý Tổ chức – cũng như những cải tiến khác nhằm… Continue reading Cập Nhật 1.1.1: Hướng Dẫn Kết Nối WhatsApp và Hé Lộ Shopify

Release 1.1.1: New Video Instruction for WhatsApp Connection and Exciting Shopify Integration Ahead!

Hi Chative users, We’re excited to share the latest updates to our product in the November 2023 release. This release focuses on enhancements and fixes to some of our significant areas – Knowledge Base, Settings, Organization Management – as well as general usability improvements. New Video Instructions for WhatsApp Connection We’ve created new step-by-step video… Continue reading Release 1.1.1: New Video Instruction for WhatsApp Connection and Exciting Shopify Integration Ahead!

Cập Nhật 1.1: Ra Mắt Tích Hợp WhatsApp Business!

WhatsApp đã trở thành ứng dụng nhắn tin toàn cầu phổ biến nhất với hơn 2,7 tỷ người dùng hoạt động trên WhatsApp và 175 triệu người tương tác với tài khoản WhatsApp Business mỗi ngày. Là nền tảng cung cấp giải pháp nhắn tin cho doanh nghiệp, team hoàn toàn hiểu mong muốn kết… Continue reading Cập Nhật 1.1: Ra Mắt Tích Hợp WhatsApp Business!

Release 1.1: Chative is Now Your Trusted WhatsApp Platform!

2.7 billion active users and 175 million people engage with WhatsApp Business accounts every day. As a messaging solution provider, we totally get the rush for you to stay connected with your customers on this platform. That’s why we’re super excited to introduce our newest feature – WhatsApp Business Integration! Why Use Chative as Your… Continue reading Release 1.1: Chative is Now Your Trusted WhatsApp Platform!