Cập Nhật 1.0.3: Thêm Thông Tin & Cải Thiện Hộp Thư

Chào mọi người, Team rất phấn khởi chia sẻ kết quả làm việc 2 tuần qua với mọi người. Phiên bản 1.0.3 tập trung vào việc nâng cao trải nghiệm của bạn trong phần Hộp thư (Inbox). Cập Nhật Mới Phân biệt kênh rõ ràng hơn Ví dụ bạn có nhiều Fanpage, mỗi Fanpage là… Continue reading Cập Nhật 1.0.3: Thêm Thông Tin & Cải Thiện Hộp Thư

Release 1.0.3: Clear Insights, Seamless Connections

Hey there, We’re excited to share some fantastic news from our development team. Introducing version 1.0.3 – an update dedicated to enhancing your Inbox experience. Let’s dive right into the highlights: Improvements Customize channels logo You can now customize logos for each channel by selecting icons or uploading images. This feature enhances channel identification, especially… Continue reading Release 1.0.3: Clear Insights, Seamless Connections

Cập Nhật 1.0.2: Nhân Viên AI Trả Lời Chính Xác, Tuỳ Chỉnh Tone Giọng Linh Hoạt

Tưởng tượng team bạn đang đi team building nhưng khách hàng vẫn được hỏi han, chào đón, hỗ trợ. Mỗi thắc mắc của khách hàng đều được giải quyết nhanh gọn không delay. Đây chính là những khoảnh khắc Nhân viên AI thể hiện tài năng của mình. AI đang trở thành nhân tố không… Continue reading Cập Nhật 1.0.2: Nhân Viên AI Trả Lời Chính Xác, Tuỳ Chỉnh Tone Giọng Linh Hoạt

Release 1.0.2: AI Assistant With Personality And Accurate Answers!

Picture this: a world where your customers are greeted with personalized, empathetic, and informative responses at every touchpoint. Your AI Assistant becomes an inevitable factor, helping you overcome the barriers of scaling and creating seamless conversations that go beyond mechanical rules. With Chative version 1.0.2, this world is no longer a distant dream – it’s… Continue reading Release 1.0.2: AI Assistant With Personality And Accurate Answers!

7 Cách Ứng Dụng Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Hiệu Quả Cao

Mở đầu Để quản lý & thiết lập quy trình dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp đòi hỏi rất nhiều bước, từ phân công nhiệm vụ đến theo dõi tiến độ làm việc. Việc này tốn nhiều thời gian, trong quá trình triển khai có thể gặp nhiều vấn đề như chăm sóc chồng chéo,… Continue reading 7 Cách Ứng Dụng Quy Trình Chăm Sóc Khách Hàng Tự Động Hiệu Quả Cao

7 Best Practices To Automate Your Customer Service

Introduction In the past, managing workflows involved a series of manual steps, from assigning tasks to tracking progress. It was time-consuming, prone to errors, and often led to overlapping support and confusion. Today, workflow automation becomes common in the world of business. It empowers businesses to streamline operations, boost productivity, and provide personalized support to… Continue reading 7 Best Practices To Automate Your Customer Service

Cách Quản Lý Dữ Liệu Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

🤔 Có khi nào trong quá trình hỗ trợ khách hàng, bạn hoặc nhân viên khác phải tìm kiếm thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như email cũ, tài liệu công ty hay thư mục chung? 🤔 Khi bạn chưa tìm thấy thông tin cần thiết, có phải bạn sẽ hỏi đồng nghiệp, mặc dù có… Continue reading Cách Quản Lý Dữ Liệu Hiệu Quả Cho Doanh Nghiệp

How To Manage Your Data Effectively

🤔 Have you or your team members had to search for information from many sources such as old emails, company documents, or shared folders? 🤔 When you can’t find the necessary information, do you ask for help or send messages to your colleagues, even if it interrupts their workflow? 🤔 And do new employees spend a lot of… Continue reading How To Manage Your Data Effectively

Cập Nhật 1.0.1 – Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng & Trải Nghiệm Mượt Mà

Hi mọi người 👋 Chative phiên bản 1.0 đã chính thức ra mắt được hơn 2 tuần. Team vô cùng trân trọng những feedback và phản hồi của quý doanh nghiệp để cải thiện nhiều hơn. Bản cập nhật 1.0.1 này thể hiện tinh thần của team luôn lắng nghe và không ngừng cải tiến,… Continue reading Cập Nhật 1.0.1 – Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng & Trải Nghiệm Mượt Mà

Release 1.0.1 – Overall In-app Enhancements

Have a good day, Chative users! We’re thrilled to bring you Chative 1.0.1, a maintenance update for various enhancements. Your feedback and contributions have been invaluable in helping us create an even stronger and more reliable app. This release is all about improving your user experience and ensuring seamless functionality. Improvement Get The Contact IDs… Continue reading Release 1.0.1 – Overall In-app Enhancements