Release 1.2.1: Boost Customer Support Speed in 2 Easy Steps

Do wait times frustrate your customers and slow down your support team? Fear not! Let’s say hello to a more streamlined and efficient support experience. We add two powerful workflow automation to help you increase response speed and improve customer satisfaction. How can it help? Increased customer satisfaction: Reducing wait times helps to improve customer… Continue reading Release 1.2.1: Boost Customer Support Speed in 2 Easy Steps

Cập nhật 1.2: Tích Hợp Shopify

Chào mọi người, Chative rất vui mừng khi cho ra mắt tính năng tích hợp với Shopify hoàn toàn mới, giúp bạn quản lý đơn hàng dễ dàng hơn và có thể tiếp cận trao đổi với khách hàng nhanh chóng hơn mà không cần phải mở quá nhiều cửa sổ làm việc. Bạn đã… Continue reading Cập nhật 1.2: Tích Hợp Shopify

Release 1.2:  Shopify Integration

Hey Shopify merchants! We’re thrilled to announce our slick new Shopify integration that lets you manage orders and chat with customers right from your Chative inbox – no switching between apps required. Ready to elevate customer service and captivate shoppers? Say hello to Chative’s Shopify chat in just a few clicks! Why It Matters Quickly… Continue reading Release 1.2:  Shopify Integration

Cập Nhật 1.1.1: Hướng Dẫn Kết Nối WhatsApp và Hé Lộ Shopify

Chúng mình rất phấn khích chia sẻ những cập nhật mới nhất đến từ Chative. Phiên bản này tập trung vào việc cải thiện và nâng cấp tính ổn định của các tính năng quan trọng – Dữ liệu công ty, Cài đặt, Quản lý Tổ chức – cũng như những cải tiến khác nhằm… Continue reading Cập Nhật 1.1.1: Hướng Dẫn Kết Nối WhatsApp và Hé Lộ Shopify

Release 1.1.1: New Video Instruction for WhatsApp Connection and Exciting Shopify Integration Ahead!

Hi Chative users, We’re excited to share the latest updates to our product in the November 2023 release. This release focuses on enhancements and fixes to some of our significant areas – Knowledge Base, Settings, Organization Management – as well as general usability improvements. New Video Instructions for WhatsApp Connection We’ve created new step-by-step video… Continue reading Release 1.1.1: New Video Instruction for WhatsApp Connection and Exciting Shopify Integration Ahead!

Cập Nhật 1.1: Ra Mắt Tích Hợp WhatsApp Business!

WhatsApp đã trở thành ứng dụng nhắn tin toàn cầu phổ biến nhất với hơn 2,7 tỷ người dùng hoạt động trên WhatsApp và 175 triệu người tương tác với tài khoản WhatsApp Business mỗi ngày. Là nền tảng cung cấp giải pháp nhắn tin cho doanh nghiệp, team hoàn toàn hiểu mong muốn kết… Continue reading Cập Nhật 1.1: Ra Mắt Tích Hợp WhatsApp Business!

Release 1.1: Chative is Now Your Trusted WhatsApp Platform!

2.7 billion active users and 175 million people engage with WhatsApp Business accounts every day. As a messaging solution provider, we totally get the rush for you to stay connected with your customers on this platform. That’s why we’re super excited to introduce our newest feature – WhatsApp Business Integration! Why Use Chative as Your… Continue reading Release 1.1: Chative is Now Your Trusted WhatsApp Platform!

Cập Nhật 1.0.5: Hướng Dẫn Thiết Lập AI, Tự Động Hóa Và Tích Hợp Với Tài Liệu Mới

Chào mọi người 😁 Chative.IO đã trở lại với bản nâng cấp mới nhất để giúp công việc quản lý nhắn tin đa kênh của bạn tốt hơn bao giờ hết. Kích hoạt tính năng dễ dàng với hướng dẫn đầy đủ Sau một loạt các tính năng và cải tiến, team đã kiểm tra… Continue reading Cập Nhật 1.0.5: Hướng Dẫn Thiết Lập AI, Tự Động Hóa Và Tích Hợp Với Tài Liệu Mới

Chative 1.0.5: Set Up AI, Automation And Integration With New Documentation

Hello everyone 😁 Chative.IO is back with the latest upgrade to make your omni-channel messaging experience better than ever before. Whether you’re a newcomer or a long-time user, don’t miss our latest release! It’s packed with new documentation and important bug fixes to help you make the most of Chative! Enable Our Features Easily With… Continue reading Chative 1.0.5: Set Up AI, Automation And Integration With New Documentation

Chative.IO 1.0.4: Công Cụ Mới Cho E-commerce Đã Ra Mắt!

Nhóm tin nhắn chỉ với một vài cú click Bạn làm thương mại điện tử? Bạn phải giải quyết lượng tin nhắn lớn từ khách hàng trong các mùa sales? Bạn chưa có cách nào để phân loại tin nhắn khách hàng hiệu quả, nhóm & lọc những cuộc trò chuyện bạn cần ngay tức… Continue reading Chative.IO 1.0.4: Công Cụ Mới Cho E-commerce Đã Ra Mắt!