Cập Nhật 1.0.2: Nhân Viên AI Trả Lời Chính Xác, Tuỳ Chỉnh Tone Giọng Linh Hoạt

Tưởng tượng team bạn đang đi team building nhưng khách hàng vẫn được hỏi han, chào đón, hỗ trợ. Mỗi thắc mắc của khách hàng đều được giải quyết nhanh gọn không delay. Đây chính là những khoảnh khắc Nhân viên AI thể hiện tài năng của mình. AI đang trở thành nhân tố không… Continue reading Cập Nhật 1.0.2: Nhân Viên AI Trả Lời Chính Xác, Tuỳ Chỉnh Tone Giọng Linh Hoạt

Release 1.0.2: AI Assistant With Personality And Accurate Answers!

Picture this: a world where your customers are greeted with personalized, empathetic, and informative responses at every touchpoint. Your AI Assistant becomes an inevitable factor, helping you overcome the barriers of scaling and creating seamless conversations that go beyond mechanical rules. With Chative version 1.0.2, this world is no longer a distant dream – it’s… Continue reading Release 1.0.2: AI Assistant With Personality And Accurate Answers!

Cập Nhật 1.0.1 – Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng & Trải Nghiệm Mượt Mà

Hi mọi người 👋 Chative phiên bản 1.0 đã chính thức ra mắt được hơn 2 tuần. Team vô cùng trân trọng những feedback và phản hồi của quý doanh nghiệp để cải thiện nhiều hơn. Bản cập nhật 1.0.1 này thể hiện tinh thần của team luôn lắng nghe và không ngừng cải tiến,… Continue reading Cập Nhật 1.0.1 – Bổ Sung Thông Tin Khách Hàng & Trải Nghiệm Mượt Mà

Release 1.0.1 – Overall In-app Enhancements

Have a good day, Chative users! We’re thrilled to bring you Chative 1.0.1, a maintenance update for various enhancements. Your feedback and contributions have been invaluable in helping us create an even stronger and more reliable app. This release is all about improving your user experience and ensuring seamless functionality. Improvement Get The Contact IDs… Continue reading Release 1.0.1 – Overall In-app Enhancements

Tự Hào Giới Thiệu Bạn Chative.IO 1.0 – Tích Hợp ChatGPT

Ý chính: Team cho ra 4 tính năng mới, đánh dấu một bước tiến quan trọng của Chative: Knowledge Base giải quyết vấn đề dữ liệu phân mảnh kìm hãm sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Smart Workflow tạo ra luồng làm việc mượt mà kết hợp tự động hóa, nhân viên AI… Continue reading Tự Hào Giới Thiệu Bạn Chative.IO 1.0 – Tích Hợp ChatGPT

We Are Proud To Present Chative.IO 1.0 – ChatGPT Is Here

TL;DR Four core features were released, marking a significant step on our roadmap: Knowledge Base helps to solve the pain point of scattered data that hinders the long-term growth of businesses. Smart Workflow automates your operation by enabling the smooth collaboration of automation, AI agents, and humans. You can integrate Chative.IO with your existing software… Continue reading We Are Proud To Present Chative.IO 1.0 – ChatGPT Is Here

Dễ Dàng Đồng bộ Hoá Và Mở Rộng Thông Qua API & Webhook

Là một phần mềm live chat và quản lý tin nhắn đa kênh, Chative.IO rất mong muốn giải quyết vấn đề phân mảnh dữ liệu, giúp rất nhiều doanh nghiệp tăng doanh số và cải thiện quy trình chăm sóc khách hàng. Team hiểu được khó khăn của khi doanh nghiệp phải sử dụng rất… Continue reading Dễ Dàng Đồng bộ Hoá Và Mở Rộng Thông Qua API & Webhook

Seamless Connectivity & Expansion Through Chative.IO API & Webhook

As a live chat and Omni-channel message management software, Chative.IO has excellently resolved the issue of data fragmentation, helping many businesses increase sales and improve customer care processes. Consequently, Chative.IO understands the difficulties businesses face when using multiple software solutions to support customer management, order management, chat software, loyalty systems, and more. The data of… Continue reading Seamless Connectivity & Expansion Through Chative.IO API & Webhook

Version 1.0 Beta 3 – You Can Now Quote Messages Across Channels From Within Chative.IO Inbox

Hello everyone 👋 We know you always try to be the best version of yourself, which takes a lot of effort. We are the same. Our team is always striving to develop an innovative and effective platform for you all. ☘️ We are thrilled to bring the latest version – 1.0 Beta 3 of our… Continue reading Version 1.0 Beta 3 – You Can Now Quote Messages Across Channels From Within Chative.IO Inbox

Trích Dẫn Tin Nhắn Ở Tất Cả Các Kênh Trong Một Hộp Thoại Duy Nhất – V1.0 Beta 3

Peek a Boo! Lại là Chative.IO đây 👋. Đố mọi người biết, chúng ta có điểm gì chung? Bạn luôn phải phát triển bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, việc này phải cần rất nhiều nỗ lực. Chúng mình cũng thế, team luôn không ngừng cố gắng để mang… Continue reading Trích Dẫn Tin Nhắn Ở Tất Cả Các Kênh Trong Một Hộp Thoại Duy Nhất – V1.0 Beta 3